Español

Formulario de entrada

Es preciso ser cliente previamente nuestro para poder realizar pedidos a traves de la web. Ingrese aquí.Política de privacitat PDF E-mail
There are no translations available.

Les dades de caràcter personal seran tractades de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i disposicions concordants. A aquests efectes, les dades subministrades per l’usuari quedaran incorporades en un fitxer automatitzat, el qual serà processat exclusivament per la finalitat descrita en cada cas. Aquests es recolliran mitjançant els formularis corresponents, els quals només contindran els camps imprescindibles per poder prestar els serveis requerit per l’usuari.

Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció adequat segons el RD 1720/2007, de 21 de desembre, prenent-se les mesures de seguretat necessàries per tal d’evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers que el puguin utilitzar per finalitat diferents per les quals han estat sol•licitades a l’usuari. L’usuari pot exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel•lació, en compliment de la LOPD, adreçant-se a Pescaporta C.B. Carretera de la Torre de l'Espanyol s/n, Vinebre (Tarragona).

 

Puede realizar pedidos a través de la web si ya es cliente nuestro y tiene datos de acceso a la web. Puede solicitar los datos a través de la pestaña Contacto. El procedimiento de envío y pago será el mismo que utilizan normalmente.

pescaporta.com y los datos representados son válidos excepto error tipográfico y pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.